شهرداری سروستان


پنج شنبه 28 تیر 1403

مشــاهده ســــایر خدماتـــــ

جدیدترین خبرهــــا

 خبرهــــا

سخن شهــــردار

مهندس شیروانی

امروز کارشناسان حوزه مدیریت شهری با نگاهی به روز و پیشرو ، شهر را موجودی زنده تعریف می کنند که ادامه حیات و روند رو به رشد آن نیازمند امکانات رفاهی کافی ، شهروندانی پویا ، محیطی زیبا و فعالیت های اجتماعی می باشد . حال اگر در چنین تعریفی قائم و معتقد باشیم ، اقدامات شهرداری ها را نیز باید همچون روحی برکالبد این موجود زنده و مایه حیات جاری و ساری در رگ و ریشه آن دانست . بی شک شهر سروستان با برخورداری از شهروندانی فرهیخته ، مسئولانی دلسوز و وجود سیستم شهرسازی قوی می تواند در تحقق چنین توصیفی از شهر ، پیشگام و دارای آینده ای روشن باشد . هرچند این روزها شهر زیبای سروستان به واسطه برخی مسائل در شرائطی خاص قرار دارد اما خانواده بزرگ شهرداری سروستان در سایه حمایت همه جانبه اعضاء شورای اسلامی شهر و با همه توان ، جدیت و تلاشی مضاعف ، خدمات رسانی را سرلوحه خود قرار داده و تهدیدهای پیش رو را به فرصتی مغتنم برای توسعه و پیشرفت روزافزون بدل می سازند . بنده به عنوان خادم شما شهروندان گرامی شهر سروستان این اطمینان را می دهم که فرزندان خدومتان در بخش های مختلف شهرداری سروستان همه ظرفیت های خود را به کار می بندند تا رضایت مندی شما عزیزان که بی شک مقدمه ای است بر رضایت حضرت باری تعالی ، حاصل شود ./ محمد شیروانی شهردار سروستان

پیام شهروندی

طراحی سایت سئو مرکز طراحی وب زئوس